Easy Geena Black Touch

2. nejlepší mladá pracovní fena roku 2012

4. nejlepší pracovní fena roku 2014

Nar. 13.9.2009

Svodový kód:   B2H1AJ2K2L1AM1AO6Z1, temperamentní

rentgeny:  DLK 0/0, DKK 0/0  posuzoval MVDr. Petráš

Bonitační kód: B3D2H1aJ2L1aM1bZ1/povaha5

Geena - obrana - 14 měsíců

 

Geena - obrana - 28 měsíců