Výstavy

 

Místo Rozhodčí Datum Třída Známka

Klubová výstava

Bochovice

Ing. Bierwolf 14.9.2014 Otevřená V3